Tjänsten är flyttad till Havs- och vattenmyndighetens webbplats www.havochvatten.se/badplatsen